Risico’s in PV-projecten

Een recente studie heeft honderden PV-projecten in de EU geëvalueerd.

Meestal wordt een FMEA (failure mode effect analyse) gehanteerd resulterend in onderstaande uitkomst uit een TUV studie.

FMEA

Dit keer is daarnaast ook een kostindicatie gegeven aan de verschillende faalmechanismen. De kosten zijn opgesplitst naar herstelkosten en gemiste opbrengsten.
Hieronder de uitkomst voor module gerelateerde kosten bij grootschalige projecten (> 1MW):

Module top 10 risk - commercial

Naast installatie en breuk gerelateerde kosten blijken ook PID, snail traces, backsheet en delaminatie gerelateerde kosten bij te dragen tot een totaal van ca. 56 €/kWp.

Daarmee vormen deze herstelkosten een significant deel van de winst van de investeerder of marge van de EPC-contractor. De uitdaging is om dit te voorkomen.