Energiebesparing

EnergySolutions reduceert de energiekosten door middel van een energieanalyse met als doel concrete energiebesparing.

Door middel van een energieanalyse wordt het huidige energieverbruik en het besparingspotentieel in beeld gebracht. Waar nodig en zinvol passen we ook een exergie-analyse toe waarbij gekeken wordt of de verbruikte energie nuttig toegepast wordt (exergie-analyse).

Wij werken voor een vooraf afgesproken vaste prijs. Besparingsprojecten kunnen door of onder begeleiding van XL-EnergySolutions worden gerealiseerd.

Naast dit maatwerkadvies verzorgen we indien gewenst ook het EPA-U energielabel, vereist bij toekomstige verkoop of verhuur van een utiliteitsgebouw.

Het traject voor een energieanalyse ziet er in het algemeen als volgt uit:

Opstellen samenwerkingsovereenkomst:

 • wat is huidig energieverbruik
 • wat is het ambitieniveau
 • bepalen overige randvoorwaarden

Diagnose:

 • huidige energiecontract en verbuiksprofiel
 • isolatie en verwarmingssysteem (hardware & regeling)
 • verlichting (o.a. LED verlichting)
 • overige verbruikers (bijv. perslucht-/koelinstallaties)
 • mogelijke zinvolle vorm van energieopwekking (o.a. zonne-energie)

Realisatie energiebesparing:

 • realiseren energiebesparing zonder investering
 • opstellen begroting voor besparingen met investering
 • begeleiden van de implementatie van de gewenste maatregelen

Beheer:

Lees hier verder over de mogelijkheden van energiemanagement om de besparingen te borgen en toekomstige besparingsmogelijkheden te identificeren.

Energiebesparing Gelderland Noord-Brabant Utrecht Overijssel