Algemene voorwaarden

De Algemene Verkoopvoorwaarden van XL-EnergySolutions  BV zijn van toepassing op overeenkomsten, alsook op toekomstige overeenkomsten, ongeacht of er naar deze voorwaarden verwezen is, en op alle wettelijke relaties tussen XL-EnergySolutions enerzijds en de wederpartij anderzijds. De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen worden opgevraagd via info@xl-energysolutions.com.